FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७८/०७९ दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Sunday, March 27, 2022 - 16:15 PDF icon jpg2pdf (33).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नयाँ कायम दर ७६/७७ Friday, September 27, 2019 - 13:25
बसाइसराईंको लगत हस्तान्तरण फारम ७५/७६ Tuesday, June 11, 2019 - 11:15 PDF icon बसाइसराईंको लगत हस्तान्तरण फारम.pdf
आ.व २०७४/०७५ तेस्रो चौमासीक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुहुने वडागत लाभ ग्राहीहरुको सूची | ७४/७५ Wednesday, August 8, 2018 - 17:06 PDF icon सामाजिक सुरक्षा १.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा २.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा ३.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा ४.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा ५.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा ६.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा ७.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा ८.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा ९.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा १०.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ७४/७५ Sunday, November 19, 2017 - 12:57