FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

डेक्सटप कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, वायरलेस डंगोल खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्रको आशय प्रकाशनको सूचना !

७७/७८ 07/06/2021 - 15:42

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

७७/७८ 07/05/2021 - 11:13

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

७७/७८ 07/05/2021 - 11:09

शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 07/01/2021 - 11:18

Invitation For Quotations.

७८/७९ 06/24/2021 - 15:04

हाते ट्रयाक्टर खरिद कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र पुन: आब्हानको सूचना !!

७७/७८ 06/13/2021 - 16:53 PDF icon jpg2pdf (20).pdf

स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७७/७८ 06/13/2021 - 10:28

Invitation For Quotations.

७७/७८ 06/06/2021 - 12:10

डेकस्टप कम्प्युटर, प्रिन्टर, इस्क्यानर खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७७/७८ 06/02/2021 - 15:37

शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको बारे सूचना !!

७७/७८ 06/02/2021 - 11:54

Pages