FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरखास्त फारम (शिक्षक) ८०/८१ 08/20/2023 - 16:31 PDF icon दरखास्त फारम शिक्षक.pdf
दरखास्त फारम ८०/८१ 08/20/2023 - 16:31 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिको विधान ७९/८० 05/08/2023 - 12:55 PDF icon खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिको विधान (1).pdf, PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई योजना संचालन, मर्मत संभार र व्यवस्थापन कार्यविधि (1).pdf
सहकारी संस्था विनियमको नमुना ७९/८० 05/03/2023 - 10:26 PDF icon सहकारी दर्ताको लागि चाहिने कागजातहरु PDF.pdf, PDF icon कृषि सहकारी संस्थाको विनियम को नमुना PDF (1).pdf
टोल विकास संस्थाको नमुना विधान ७९/८० 05/03/2023 - 10:16 PDF icon टोल विकास संस्थाको नमुना विधान.pdf
तहवृद्धि आवेदन फाराम ७९/८० 10/13/2022 - 14:08 PDF icon स्थानीय तह-नमूना फारामहरु.pdf
सम्पति विवरण फारम ७८/७९ 07/19/2022 - 13:49 PDF icon property-description.pdf
बिदाको निवेदन फारम ७७/७८ 10/04/2021 - 12:42 PDF icon बिदा निवेदन (1).pdf
सहकारी संस्था विनियमको नमुना ७९/८० 11/20/2020 - 13:38 PDF icon कृषि सहकारी संस्थाको विनियम को नमुना PDF.pdf, PDF icon सहकारी दर्ताको लागि चाहिने कागजातहरु PDF.pdf
PMEP ७५/७६ 04/23/2019 - 07:44 PDF icon २०७५-१२-०५ अनुसुचि १.pdf

Pages