FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्याकहो लोडर संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/24/2022 - 16:18 PDF icon कार्यविधि.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७८ ७८/७९ 11/02/2021 - 12:03 PDF icon आर्थिक एन न्यु.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन–२०७८ ७८/७९ 10/24/2021 - 10:18 PDF icon नयाँ१ .pdf
घ बर्गको इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५ ७७/७८ 05/31/2021 - 14:00 PDF icon १३. घ बर्गको इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५.pdf
बाँझो जग्गा उपयोग अनुदान कार्यविधि – २०७८ ७७/७८ 05/11/2021 - 10:42 PDF icon बाजो जग्गा उपयोग अनुदान कार्यविधि ८.२.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको बेरोजगारलाई रोजगार ,रोजगारलाई स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि – २०७७ ७७/७८ 05/11/2021 - 09:57 PDF icon आरुघाट गाउँपालिकाको बेरोजगारलाई रोजगार३.१.pdf
अपाङ्ग परिचय पत्र बितरण कार्यविधि -२०७६ ७७/७८ 03/16/2021 - 13:27 PDF icon १८. अपाङ्ग परिचय पत्र बितरण कार्यविधि १ -२०७६.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/26/2020 - 16:11 PDF icon २१. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी पालन अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ७७/७८ 11/24/2020 - 12:37 PDF icon २२. कृषि तथा पशुपन्छी पालन अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि अन्तिम.pdf
आरुघाट गाउँपालिक ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 10/14/2020 - 13:03 PDF icon १९. आरुघाट गाउँपालिक ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७६.pdf

Pages