FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आरुघाट गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 06/10/2024 - 11:16 PDF icon आरुघाट गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, 20८१.pdf
आधारभूत अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ ८०/८१ 05/02/2024 - 17:02 PDF icon आधारभूत अस्पताल स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०८१.pdf
विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/29/2024 - 15:27 PDF icon विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०८०.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/29/2024 - 15:19 PDF icon आरुघाट गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 04/29/2024 - 15:12 PDF icon आरुघाट गाउँपालिकाको खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
लम्पी स्कीन रोग रोकथाम,नियन्त्रण र राहत सम्बन्धी कार्यबिधि, २०८० ८०/८१ 03/04/2024 - 12:55 PDF icon लम्पी स्कीन रोग रोकथाम,नियन्त्रण र राहत सम्बन्धी कार्यबिधि, २०८०.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/12/2023 - 13:47 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf
पशु जन्य उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि – २०८० ८०/८१ 11/26/2023 - 12:09 PDF icon पशु जन्य उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि – २०८०.pdf
गाउँपालिकासँग अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/26/2023 - 11:56 PDF icon गाउँपालिकासँग अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
सुनौलो हजार दिनका आमाहरु सङ्ग “उपाध्यक्ष” भेटघाट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 09/28/2023 - 16:00 PDF icon सुनौलो हजार दिनका आमाहरु सङ्ग “उपाध्यक्ष” भेटघाट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०८०.pdf

Pages