FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/12/2023 - 13:47 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf
पशु जन्य उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि – २०८० ८०/८१ 11/26/2023 - 12:09 PDF icon पशु जन्य उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि – २०८०.pdf
गाउँपालिकासँग अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/26/2023 - 11:56 PDF icon गाउँपालिकासँग अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
सुनौलो हजार दिनका आमाहरु सङ्ग “उपाध्यक्ष” भेटघाट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 09/28/2023 - 16:00 PDF icon सुनौलो हजार दिनका आमाहरु सङ्ग “उपाध्यक्ष” भेटघाट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०८०.pdf
प्रसुती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यबिधि,२०८० ८०/८१ 09/28/2023 - 15:30 PDF icon प्रसुती महिलाका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यबिधि,२०८०.pdf
आरुघाट गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५, तेस्रो संशोधन ८०/८१ 09/17/2023 - 13:37 PDF icon ७.आरुघाट गाउँ शिक्षा ऐन,२०७५ संशोधन (1) (2).pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको भू: उपयोग मापदण्ड २०८० ८०/८१ 09/10/2023 - 14:28 PDF icon आरुघाट गाउँपालिकाको भू उपयोग मापदण्ड २०८0.pdf
व्याकहो लोडर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७८, (पहिलो संशोधन) ७९/८० 09/01/2023 - 10:31 PDF icon व्याकहो लोडर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि-1.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको शिक्षक दरवन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 10:50 PDF icon शिक्षक दरबन्दी मिलान 2080.pdf
करार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 10:43 PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक करार शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf

Pages