FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ बर्गको इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५ ७७/७८ 05/31/2021 - 14:00 PDF icon १३. घ बर्गको इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५.pdf
बाँझो जग्गा उपयोग अनुदान कार्यविधि – २०७७ ७७/७८ 05/11/2021 - 10:42 PDF icon बाजो जग्गा उपयोग अनुदान कार्यविधि१.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको बेरोजगारलाई रोजगार ,रोजगारलाई स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि – २०७७ ७७/७८ 05/11/2021 - 09:57 PDF icon आरुघाट गाउँपालिकाको बेरोजगारलाई रोजगार३.१.pdf
अपाङ्ग परिचय पत्र बितरण कार्यविधि -२०७६ ७७/७८ 03/16/2021 - 13:27 PDF icon १८. अपाङ्ग परिचय पत्र बितरण कार्यविधि १ -२०७६.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/26/2020 - 16:11 PDF icon २१. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी पालन अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ७७/७८ 11/24/2020 - 12:37 PDF icon २२. कृषि तथा पशुपन्छी पालन अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि अन्तिम.pdf
आरुघाट गाउँपालिक ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 10/14/2020 - 13:03 PDF icon १९. आरुघाट गाउँपालिक ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७६.pdf
न्यायिक समितिको गठन कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 10/14/2020 - 12:58 PDF icon १२. न्यायिक समितिको गठन कार्यविधि २०७५.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५ ७७/७८ 10/14/2020 - 12:57 PDF icon ११. आरुघाट गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५.pdf
गाउँ-सभा संचालन कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 10/14/2020 - 12:54 PDF icon १०. गाउँ-सभा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages