FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आरुघाट गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५, तेस्रो संशोधन २०८०/८१ 09/17/2023 - 13:37 PDF icon ७.आरुघाट गाउँ शिक्षा ऐन,२०७५ संशोधन (1) (2).pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको भू: उपयोग मापदण्ड २०८० २०८०/८१ 09/10/2023 - 14:28 PDF icon आरुघाट गाउँपालिकाको भू उपयोग मापदण्ड २०८0.pdf
व्याकहो लोडर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७८, (पहिलो संशोधन) ७९/८० 09/01/2023 - 10:31 PDF icon व्याकहो लोडर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि-1.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको शिक्षक दरवन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० २०८०/८१ 08/24/2023 - 10:50 PDF icon शिक्षक दरबन्दी मिलान 2080.pdf
करार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०८० २०८०/८१ 08/24/2023 - 10:43 PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक करार शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन–२०८० २०८०/८१ 07/17/2023 - 11:55 PDF icon विबियोजन एन.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८० २०८०/८१ 07/17/2023 - 11:49 PDF icon आर्थिक ऐन २०८१.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको सडक हेरालु सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ७९/८० 07/03/2023 - 15:28 PDF icon आरुघाट गाउँपालिकाको सडक हेरालु सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 07/22/2022 - 13:11 PDF icon सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन–२०७९ ७९/८० 07/19/2022 - 12:55 PDF icon आरुघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन 2079.pdf

Pages