FAQs Complain Problems

८०/८१

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना !!

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!

उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी ३० दिने सार्वजनिक सूचना !!

बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचीकरण सम्बन्धी सूचना ।

Pages