FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!

विभिन्न पदहरु सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा सम्बन्धी सूचना !!

प्राविधिक सहायक पदको परिक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना !!

प्राविधिक सहायक पदपूर्तिको लागि प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परिक्षा सम्बन्धि सूचना !!

Pages