FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिबेदन

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी जरुरी सूचना !!

राजश्व दाखिला सम्बन्धी सूचना !!

शिक्षकको प्राविधिक ग्रेड छुट रकम माग सम्बन्धी सूचना !!

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

Pages