FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सवारी साधन भाडामा लिन शिलबन्दी प्रस्ताव पेश समय थप गरिएको बारे सूचना !!

सवारी साधन भाडामा लिन शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने बरे सूचना !!

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षणको लागि लेखा परीक्षक सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

छात्रवृत्तिको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरि सूचना !!

Pages