FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ठूलोपधेरा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी ३० दिने सार्वजनिक सूचना ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !

आरुवोटे कोप्चे खानेपानी तथा सरसफाइ योजना उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी ३० दिने सार्वजनिक सूचना !! ।

आर्खेत खोला ज्यालबुङ सिंचाई योजना उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी ३० दिने सार्वजनिक सुचना ।

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना !!

Pages