FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जरिवाना मिनाहाको निवेदनमा दस्तखत गर्न आउने बारेको सूचना !!

अनुदानमा हाते ट्याक्टर (मिनी टिलर) वितरण सम्बन्धी सूचना !

सामुदायिक एवं घरपालुवा कुकुरको निःशुल्क बन्ध्याकरण शिविर संचालन गर्ने वारे सूचना।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना !!

Pages