FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रज्वल नेपाल इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा nepalprajjwal55@gmail.com 9851234589
मनोज बयलकोटी सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८६१९८१०४०
सुजन दवाडी प्रा.स प्रा.स (कृषि) sujandawadi2@gmail.com 9849943180
महेश खत्री रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र khatri1234mahesh@gmail.com ९८४६२७४२६५
महेश काफ्ले प्रशासन अधिकृत प्रशासन शाखा 9856010164
अनिता न्यौपाने प्रशासन प्रशासन (चौथो)
राजु ढकाल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५६०१५७६१
सकुन अधिकारी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४६०४२३०३
कृष्ण प्रसाद पौडेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५६०३५१४३
निर्मला खड्का के.सी. प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा ९८०५८३१७०७
गंगा के.सी. प्राविधिक सहायक कृषि शाखा प्रमुख 9844967581
पवित्रा शर्मा शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८६८१७८४५९
सृजना पौडेल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा acc.arughat1@gmail.com ९८६१९२७७२२
राम प्रसाद गोतामे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
एकदेव खनाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत eakdev01@gmail.com eakdev01@gmail.com
सरोज परियार सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४६८३५५७८
चिन बहादुर रानाभाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cbranabhat123@gmail.com 9856010163
टिका बहादुर गोदार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
कृष्णप्रसाद गौतम अन्तरिक लेखा परिक्षक आर्थिक प्रशासन शाखा krishna.gtm9092@gmail.com ९८४७७४९२७६