FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आरुघाट गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कर तथा सेवा दस्तुरको विवरण -२०८०/०८१ ८०/८१ 07/16/2023 - 16:56 PDF icon अनुसूची २.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कर तथा सेवा दस्तुरको विवरण -२०७९/०८० ७९/८० 09/07/2022 - 10:51 PDF icon अनुसूची २.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कर तथा सेवा दस्तुरको विवरण -२०७८/७९ ७८/७९ 11/18/2021 - 15:51 PDF icon अनुसूची २.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कर तथा सेवा दस्तुरको विवरण -२०७७ ७७/७८ 11/20/2020 - 12:17 PDF icon कर तथा सेवा शुल्क.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कर तथा सेवा दस्तुरको विवरण -२०७५ ७५/७६ 01/28/2019 - 12:19 PDF icon कर तथा सेवा शुल्क विवरण-२०७५.pdf
आरुघाट गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कर तथा शुल्कहरुको विवरण -२०७४ (अनुसूची-२) ७४/७५ 06/03/2018 - 13:28 PDF icon आरुघाट गाउँपालिका कर तथा सुल्कहरुको विवरण -२०७४.pdf
मालपोत सिफारिस दस्तुर: अनुसूची- ३ ७४/७५ 06/03/2018 - 13:19 PDF icon मालपोत सिफारिस दस्तुर -आनुसुची-३.pdf
२०७४/७५ को लागि स्वीकृत गरिएको व्यवसाय करको किसिम श्रेणी र दररेट विवर२०७४ (अनुसूची-१ ७४/७५ 06/03/2018 - 13:09 PDF icon २०७४-७५ को लगी स्वकृत गरियक व्यवसाय करको किसिम श्रेणी र दररेट बिबरण - अनुसूची-१.pdf