FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी, स्यानिटरी प्याड एवं हाते ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धी आशयको सूचना !

औषधी सामग्रीहरुको (आईटम वाइज ) खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

औषधी सामग्रीहरुको (आईटम वाइज ) खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

Notice of Intent

झोलुङ्गे पुलकोलागि फेब्रिकेशन स्टिल पार्टस् तथा सडकको आशय पत्र जारी गरिएको सुचना !

आशय पत्र जारी गरिएको सुचना !

झोलुङ्गे पुलकोलागि फेब्रिकेशन स्टिल पार्टस्  र गैरीस्वाँरा-कल्लेरी सडक स्तरोन्नति कार्य गर्नको लागि आशय पत्र जारी गरिएको सुचना !

Notice of Intent

वार्ड भवन ८ र १० को निर्माण सम्बन्धी आशयपत्र जारी गरीएको सूचना !

Pages