FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ मा गाउँपालिकामा संचालन हुने बार्षिक विकास कार्यक्रम

८०/८१ 10/03/2023 - 12:27 PDF icon आ.व. २०८००८१ मा गाउँपालिकामा संचालन हुने बार्षिक विकास कार्यक्रम.pdf

बजेट बक्तव्य २०८०/०८१

७९/८० 07/14/2023 - 20:51 PDF icon बजेट बक्तब.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.ब २०८०/०८१

७९/८० 06/25/2023 - 17:01 PDF icon गाउँ सभा1.pdf

आ.व २०७९/०८० को वार्षिक विकास कार्यक्रम

७९/८० 11/01/2022 - 14:04 PDF icon Feri (1).pdf

आरुघाट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

७९/८० 06/26/2022 - 10:48 PDF icon समग्र नीति तथा कार्यक्रम 079.80.pdf

आरुघाट गाउँपालिका आ.व २०७८/७९ को योजना तथा कार्यक्रम

७८/७९ 11/23/2021 - 15:27 PDF icon योजना २०७८-७९.pdf

आरुघाट गाउँपालिका आ.व २०७८/७९ को बजेट बक्तव्य

७८/७९ 07/18/2021 - 12:09 PDF icon बजेट वक्तब्य २०७८।७९ rajpatr.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 07/18/2021 - 10:48 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८.७९ (1).pdf

आरुघाट गाउँपालिका आ.व २०७७/७८ को योजना तथा कार्यक्रम

७७/७८ 11/26/2020 - 15:59 PDF icon आरुघाट गाउँपालिका १ .pdf

आरुघाट गाउँपालिका आ.व २०७७/७८ को बजेट बक्तव्य

७७/७८ 07/29/2020 - 16:02 PDF icon बजेट.pdf

Pages