FAQs Complain Problems

७६/७७

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !!

दस्तावेज: 

गै.स.स. बाट झोलुंगे पुल कार्य सम्बन्धि प्रस्ताव आब्हानको सुचना !!

औषधी, स्यानिटरी प्याड एवं हाते ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धी आशयको सूचना !

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

आरुघाट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

Pages