FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नयाँ कायम दर

नेपाल सरकार ,गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभाग ,सिंह दरबार ,काठमाण्डौको  च.नं.२८२, मिति २०७६/०५/२६ को पत्र अनुरुप आ.व.२०७६/०७७ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निम्नानुसार कायम भएको जानकारी सबैमा सुचित गरिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

Pages