FAQs Complain Problems

७५/७६

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्नेआशयपत्र सूचना

गाउँपालिकाको कार्यालयमा ट्रस भवन निर्माण,गाउँपालिका भवन घेराबार र झोलुंगे पुलको सामान खरिद कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आब्हानको सूचना!!

RM Action Plan

भूकम्प पुनर्निर्माण कार्ययोजना

विभिन्न तालिम संचालन हुने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages