FAQs Complain Problems

७७/७८

बेरोजगारलाई रोजगार रोजगारलाई स्वरोजगार कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताब आब्हानको सूचना !!

चौथो त्रैमासिक माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

अन्तिम परीक्षा संचालन, नतिजा प्रकाशन र नयाँ शैक्षिक सत्र संचालन सम्बन्धी सूचना !!

दस्तावेज: 

हाते ट्रयाक्टर खरिद कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना !!

दस्तावेज: 

Pages