FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

गै.स.स. बाट झोलुंगे पुल कार्य सम्बन्धि प्रस्ताव आब्हानको सुचना !!

क्याटलग शपिंग विधिबाट X-Ray मेशिन तथा कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!

क्याटलग शपिंग विधिबाट X-Ray ( CR System ) मेशिन तथा कम्प्युटरहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!

दस्तावेज: 

हाते ट्रयाक्टर खरिद कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

विद्यालय प्रशासन संचालन गर्ने तथा अभिलेख पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

आरुघाट गाउँपालिका स्थित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रशासन संचालन गर्ने तथा अभिलेख पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !

दस्तावेज: 

आ.व. २०७७/७८को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनौट सम्बन्धि सूचना !!

Pages