FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालय प्रशासन संचालन गर्ने तथा अभिलेख पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

आरुघाट गाउँपालिका स्थित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रशासन संचालन गर्ने तथा अभिलेख पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !

दस्तावेज: 

आर्खेत - ढोडेनी - जामुने - थुमी सडक स्तरउन्नतिको आशय पत्र जारी गरिएको सूचना !!

आरुघाट गाउँपालिकाको आर्खेत - ढोडेनी - जामुने - थुमी सडक स्तरउन्नति कार्यको लागि आशय पत्र जारी गरिएको सूचना !!

१० वटै वडा कार्यालयलाई कार्य सम्पादन गर्नको लागि जारी सूचना !

आरुघाट गाउँपालिका भित्रका १० वटै वडा कार्यालय, 
यस पत्रमा उल्लेख गरिए वमोजिमको कार्य यथाशीघ्र सम्पादन गर्नु गराउनु, हुन अनुरोध गरिन्छ l

विदेशमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरुको लागि Online Form !!

COVID-19 तथा कोरोना भाइरस विश्वब्यापी महामारीको रुप लिईरहेको र नेपाल समेत उच्च जोखिम मुलुकको रुपमा रहेकाले यस आरुघाट गाउँपालिकामा स्थायी ठेगाना भई हाल रोजगारीको शिलशिलामा  विदेशमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरुको सहि विवरण तल उल्लेख गरिएको ढांचामा भरिदिनु होला l

Pages